SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

CENOVNIK

Lekarski pregledi

Pedijatrijski pregled4.000
Kontrolni pedijatrijski pregled (u toku 14 dana)2.500
Pedijatrijski pregled (dolazak dvoje dece)3.000
Kontrolni pedijatrijski pregled (dolazak dvoje dece)3.000
Pregled konsultanta (specijaliste - supspecijaliste)5.500AKCIJA: 5.000
Kontrolni pregled konsultanata (u toku 14 dana)3.500
Pregled profesora ili docenta7.500AKCIJA: 7.000
Kontrolni pregled profesora ili docenta (u toku 14 dana)5.000
Pregled psihologa ili logopeda4.500
Pregled pred vakcinaciju3.000
Preventivni pregled za vrtić ili školu (izdavanje potvrde)2.500
Kućna poseta (Novi Beograd – Zemun)8.000
Kućna poseta (Beograd)10.000
Pedijatrijski pregled van radnog vremena6.000

Paketi lekarskih pregleda

Pregled novorođenčeta sa ultrazvukom kukova i antropometrijskim merenjima6.000AKCIJA: 5.000
Pulmološki paket (pregled pulmologa, spirometrija)7.000AKCIJA: 6.000
Pulmološki paket (pregled pulmologa, spirometrija, alergološko testiranja)8.000AKCIJA: 7.000
Kardiološki paket (pregled kardiologa, EKG, TA, ultrazvuk srca)9.000AKCIJA: 7.500
Kardiološki paket za sportske klubove - pet i više dece (pregled kardiologa, EKG, TA, PPI, ultrazvuk srca)6.000AKCIJA: 5.000
Objedinjeni pulmološki i kardiološki paket12.000AKCIJA: 11.000
SupspecijalistIčki pregled sa ultrazvukom8.000AKCIJA: 7.000
Pregled nutricioniste sa izradom jelovnika5.000
Tretman logopeda ili psihologa (1 x nedeljno 45 min)3.500
Tretman logopeda ili psihologa (2 x nedeljno 45 min)3.000

Dijagnostika

Ultrazvučni pregled (glave, vrata, srca, trbuha, kukova, mekih tkiva, zglobova)5.000
Kontrolni ultrazvučni pregled (u toku 3 meseca)4.000
Ultrazvučni pregled kukova4.000
Fetalna ehokardiografija (FES)9.000
24h EKG Holter monitoring7.000
Elektrokardiografija (EKG)1.000
Merenje krvnog pritiska (TA)500
Perfuzioni indeks (PPI) i pulsna oksimetrija500
Spirometrija1.500
Spirometrija + bronhoprovokacioni test2.000
Spirometrija + bronhodiltacioni test2.000
Alergološko testiranje na inhalacione alergene (Prick test)3.000AKCIJA: 2.500
Alergološko testiranje na nutritivne alergene (Prick test)3.000AKCIJA: 2.500
Dermatoskopija2.000

Sistematski pregledi

Sistematski pregled u 1. godini5.000
Sistematski pregled u 2. godini7.000
Sistematski pregled u 3-4. godini8.000
Sistematski pregled u 5-6. godini9.000
Sisematski pregled pred polazak u školu10.000
Sistematski pregled od 7-18 godina9.000

Pedijatrijske intervencije

Inhalaciona terapija500
Intramuskularno davanje leka1.000
Intravenska infuzija3.000
Davanje vakcine1.000
Davanje klizme1.500
Izrada jelovnika1.500

NAŠI PARTNERI

SANS medic se može pohvaliti višegodišnjim iskustvom u saradnji sa osiguravajućim kućama, kao i ostalim partnerima, čiji korisnici mogu veoma jednostavno, brzo i lako koristiti usluge ordinacije.