SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

CENOVNIK

Lekarski pregledi

Pedijatrijski pregled4500AKCIJA
Kontrolni pedijatrijski pregled3000AKCIJA
Pedijatrijski pregled (dolazak dvoje dece)3500AKCIJA
Kontrolni pedijatrijski pregled (dolazak dvoje dece)2500AKCIJA
Pregled i sistematska procena pred vakcinaciju4000
Preventivni pregled za vrtić ili školu (izdavanje potvrde)2500
Pregled konsultanta/supspecijaliste6000AKCIJA
Kontrolni pregled konsultanta/supspecijaliste4000
Pregled profesora ili docenta7000AKCIJA
Kontrolni pregled profesora ili docenta5000
Pregled psihologa ili logopeda5000
Kućna poseta (Novi Beograd – Zemun)10000
Kućna poseta (Beograd)12000
Pedijatrijski pregled van radnog vremena7000

Paketi lekarskih pregleda

Pedijatrijski paket (pregled pedijatra, krvna slika, CRP)5500AKCIJA
Paket za vakcinaciju (procena, pregled i davanje vakcine)4500AKCIJA
Pulmološki paket (pregled pulmologa, spirometrija)7000AKCIJA
Pulmološki paket (pregled pulmologa, alergološki PRICK test)8000AKCIJA
Kardiološki paket (pregled kardiologa, TA, PPI, EKG, UZ srca + TDI)7500SPEC. AKCIJA - PROLEĆE 2024
Kardiološki paket za sportske klubove (troje i više dece)7000AKCIJA
Objedinjeni pulmološki i kardiološki paket12500AKCIJA
Pregled novorođenčeta sa UZ kukova6000AKCIJA
SupspecijalistIčki pregled + ultrazvučni pregled8000AKCIJA
Pregled profesora ili docenta + ultrazvučni pregled10000AKCIJA
Pregled ginekologa sa sinehiolizom8000AKCIJA
Pregled nutricioniste sa izradom jelovnika7000AKCIJA

Dijagnostika

Ultrazvučni pregled5000
Kontrolni ultrazvučni pregled (u toku 3 meseca)4000
Ultrazvučni pregled kukova4000
Ultrazvučni pregled srca6000SPEC. AKCIJA - PROLEĆE 2024
Fetalna ehokardiografija (FES)9500
24h EKG Holter monitoring7500SPEC. AKCIJA - PROLEĆE 2024
Elektrokardiografija (EKG)1000
Merenje krvnog pritiska (TA)500
Perfuzioni indeks (PPI) i pulsna oksimetrija500
Sinkopa test7000
Spirometrija1500
Spirometrija + bronhoprovokacioni test2000
Spirometrija + bronhodilatacioni test2000
Kožne PRICK probe na inhalacione alergene3000
Kožne PRICK probe na nutritivne alergene3000
Dermatoskopija3000
Brzi test na Streptokok1200
Brzi test na COVID-191200
Brzi test na Helicobacter pylori1500
Bris (grla, nosa, oka, kože, genitalija i dr)1000
Krvna slika sa leukocitarnom formulom900
CRP iz kapilarne krvi900
Analiza urina pomoću trake500

Sistematski pregledi

Sistematski pregled u 1. godini5.000
Sistematski pregled u 2. godini7.000
Sistematski pregled u 3-4. godini8.000
Sistematski pregled u 5-6. godini9.000
Sisematski pregled pred polazak u školu10.000
Sistematski pregled od 7-18 godina9.000

Pedijatrijske intervencije

Davanje vakcine1000
Inhalaciona terapija500
Intramuskularno davanje leka1000
Intravensko davanje leka1500
Intravenska infuzija3000
Skidanje gipsa2000
Obrada i previjanje rane2000
Mala hirurška intervencija2000
Sinehioliza/adhezioliza3000
Ispiranje ušiju2000
Izrada jelovnika2000
Psihoterapija5000
Tretman logopeda ili psihologa (1 x nedeljno 45 min)4000
Tretman logopeda ili psihologa (2 x nedeljno 45 min)3000

NAŠI PARTNERI

SANS medic se može pohvaliti višegodišnjim iskustvom u saradnji sa osiguravajućim kućama, kao i ostalim partnerima, čiji korisnici mogu veoma jednostavno, brzo i lako koristiti usluge ordinacije.