SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

CENOVNIK

Lekarski pregledi

Pedijatrijski pregled4.000
Kontrolni pedijatrijski pregled (u toku 14 dana)2.500
Pedijatrijski pregled (dolazak dvoje dece)3.000
Kontrolni pedijatrijski pregled3.000
Pregled konsultanta (specijaliste - supspecijaliste)5.000AKCIJA
Kontrolni pregled konsultanata (u toku 14 dana)3.500
Pregled profesora ili docenta7.000AKCIJA
Kontrolni pregled profesora ili docenta (u toku 14 dana)5.000
Pregled psihologa ili logopeda4.500
Pregled pred vakcinaciju3.000
Preventivni pregled za vrtić ili školu (izdavanje potvrde)2.500
Kućna poseta (Novi Beograd – Zemun)8.000
Kućna poseta (Beograd)10.000
Pedijatrijski pregled van radnog vremena6.000

Paketi lekarskih pregleda

Pregled novorođenčeta sa ultrazvukom kukova i antropometrijskim merenjima5.000AKCIJA
Pulmološki paket (pregled pulmologa, spirometrija)6.000AKCIJA
Pulmološki paket (pregled pulmologa, spirometrija, alergološko testiranja)7.000AKCIJA
Kardiološki paket (pregled kardiologa, EKG, TA, perfuzioni indeks, ultrazvuk srca sa tkivnim Dopplerom)7.500AKCIJA
Kardiološki paket za sportske klubove - pet i više dece (pregled kardiologa, EKG, TA, PPI, ultrazvuk srca)5.000AKCIJA
Objedinjeni pulmološki i kardiološki paket11.000AKCIJA
SupspecijalistIčki pregled sa ultrazvukom7.000AKCIJA
Pregled nutricioniste sa izradom jelovnika5.000
Tretman logopeda ili psihologa (1 x nedeljno 45 min)3.500
Tretman logopeda ili psihologa (2 x nedeljno 45 min)3.000

Dijagnostika

Ultrazvučni pregled (glave, vrata, srca, trbuha, kukova, mekih tkiva, zglobova)5.000
Kontrolni ultrazvučni pregled (u toku 3 meseca)4.000
Ultrazvučni pregled kukova4.000
Fetalna ehokardiografija (FES)9.000
24h EKG Holter monitoring7.000
Elektrokardiografija (EKG)1.000
Merenje krvnog pritiska (TA)500
Perfuzioni indeks (PPI) i pulsna oksimetrija500
Spirometrija1.500
Spirometrija + bronhoprovokacioni test2.000
Spirometrija + bronhodiltacioni test2.000
Alergološko testiranje na inhalacione alergene (Prick test)2.500AKCIJA
Alergološko testiranje na nutritivne alergene (Prick test)2.500AKCIJA
Dermatoskopija2.000

Sistematski pregledi

Sistematski pregled u 1. godini5.000
Sistematski pregled u 2. godini7.000
Sistematski pregled u 3-4. godini8.000
Sistematski pregled u 5-6. godini9.000
Sisematski pregled pred polazak u školu10.000
Sistematski pregled od 7-18 godina9.000

Pedijatrijske intervencije

Inhalaciona terapija500
Intramuskularno davanje leka1.000
Intravenska infuzija3.000
Davanje vakcine1.000
Davanje klizme1.500
Izrada jelovnika1.500

NAŠI PARTNERI

SANS medic se može pohvaliti višegodišnjim iskustvom u saradnji sa osiguravajućim kućama, kao i ostalim partnerima, čiji korisnici mogu veoma jednostavno, brzo i lako koristiti usluge ordinacije.