SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

StručnI tim

Iskusni doktori u oblasti dečije medicine

Prim. spec.
dr med. Boris Kovačević

Specijalista pedijatrije
osnivač ordinacije

Prim. spec.
dr med. Andreja Prijić

Specijalista pedijatrije
supspecijalista pulmologije (dečji pulmolog)
Prim. spec. dr med. Andreja Prijić, spec. pedijatrije – supspec. pulmologije

Prim mr. sc. spec.
dr med. Danko Stojnić

Specijalista pedijatrije
dečji pulmolog

Prof. dr sc. med.
dr Svetlana Popadić

Spec. dermatovenerologije
supspecijalista pedijatrijske dermatologije

Doc. dr sc. med.
dr Sergej Prijić

Specijalista pedijatrije
supspecijalista kardiologije (dečiji kardiolog)

Spec. dr med.
Rade Jagodić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
supspec. dečje rehabilitacije

Asist. dr sci. med.
dr Ninoslav Begović

Specijalista dečje hirugije
(dečji ortoped)

Asist. mr. sc. med.
dr Dragan Prokić

Specijalista pedijatrije
supspec. gastroenterologije (dečji gastroenterolog)

Spec. dr med.
Saša Popović

Specijalista pedijatrije
(dečji kardiolog)

Prof. dr sc. stom.
Zoran Mandinić

Doktor stomatologije
specijalista preventivne i dečje stomatologije

Spec. dr med.
Bojan Perišić

Specijalista otorinolaringologije