SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

O nama

Preview Image

Upoznajte SANS MEDIC i saznajte čime se bavimo

SANS MEDICpedijatrijski centar osnovan je sa ciljem da deci, od rođenja do odraslog doba, pruži sveobuhvatnu i visokokvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Naš  stručni tim čine lekari iz svih specijalističkih i supspecijalsitičkih oblasti pedijatrijske medicine, koji su poznati po iskustvu, znanju i posvećenosti. Istrajni smo u kontinuiranoj edukaciji i želimo da odlike našeg centra Stabilnost – Ambicija – Nauka – Stručnost (SANS) budu u stalnoj službi zdravlja i budućnosti naše dece.

Fact #1

Misija

Naša misija je da omogućimo deci medicinski pristup po najboljim svetskim standardima i obezbedimo izvrsnosti pedijatrijske prakse

Fact #2

Vizija

Naša vizija je da svakom detetu, uz osmeh, pružimo pažnju, ekspertizu i zdravstvenu zaštitu, istu koju očekujemo za svoju porodicu

Zašto baš SANS MEDIC

Najbolji i omiljeni pedijatri brinu o zdravlju Vaše dece od rođenja do fakulteta. Kao konsultante angažovali smo vrhunske stručnjake iz svih pedijatrijskih supspecijalizacija, dečje pulmologije, dečje kardiologije, dečje gastroenterologije, dečje dermatologije, dečje nefrologije, dečje urologije, dečje fizijatrije, dečje ortpedije, dečje neurologije, dečje psihijatrije, dečje hirurgije, dečje stomatologije, dečje otorinolaringologije i drugih…

Zašto baš SANS MEDIC?

Najbolji i omiljeni pedijatri brinu o zdravlju Vaše dece od rođenja do fakulteta. Kao konsultante angažovali smo vrhunske stručnjake iz svih pedijatrijskih supspecijalizacija, dečje pulmologije, dečje kardiologije, dečje gastroenterologije, dečje dermatologije, dečje nefrologije, dečje urologije, dečje fizijatrije, dečje ortpedije, dečje neurologije, dečje psihijatrije, dečje hirurgije, dečje stomatologije, dečje otorinolaringologije i drugih…

Dostupni smo 24/7

Uvek smo
spremni za izazov!

Specijalističkih oblasti
0 +
0 +
0 +