SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

USLUGE

img

SVE OBLASTI DEČJE MEDICINE

SANS MEDIC pedijatrijski centar pruža najkvalitetniju medicinsku uslugu Vašim mališanima svakoga dana, vikendom i praznicima.

Opšti pedijatar

Opšti pedijatar

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi prevencijom bolesti i lečenjem dece, od rođenja do adolescentnog

Saznaj više
Dečji pulmolog

Dečji pulmolog

Pedijatrijski pulmolog je lekar pedijatar koji je specijalizovan za lečenje problema sa disanjem, sprečavanje komplikacija i

Saznaj više
Dečji kardiolog

Dečji kardiolog

Dečja kardiologija je grana pedijatrijske medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i

Saznaj više
Dečji gastroenterolog

Dečji gastroenterolog

Gastroenterologija je disciplina pedijatrijske medicine koja se bavi praćenjem i lečenjem bolesti organa za varenje (jednjak,

Saznaj više
Dečiji nefrolog

Dečiji nefrolog

Nefrologija je grana pedijatrije koja se bavi izučavanjem rada i bolesti bubrega. Uključuje dijagnostiku i lečenje

Saznaj više
Dečiji neurolog

Dečiji neurolog

Neurologija je medicinska disciplina, koja se bavi lečenjem (prevencijom, dijagnozom i lečenjem) bolesnika sa bolestima centralnog

Saznaj više
Neonatolog

Neonatolog

Neonatolog je lekar pedijatar koji se bavi lečenjem i praćenjem novorođenčadi (dece od rođenja do kraja

Saznaj više
Dečiji dermatolog

Dečiji dermatolog

Dermatologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem I lečenjem bolesti koje su vezane za kožu,

Saznaj više
Dečiji alergolog

Dečiji alergolog

Alergologija je jedna od najmlađih medicinskih disciplina i kao nauka sve više dobija na značaju. Alergologija

Saznaj više
Dečiji imunolog

Dečiji imunolog

Imunologija je nauka koja proučava imuni sistem i imuni odgovor tj. odbranu organizma od brojnih faktora

Saznaj više
Dečiji hematolog

Dečiji hematolog

Hematologija je nauka koja se bavi proučavanjem sastava i funkcije krvi, krvnih organa, kao i dijagnostikom

Saznaj više
Dečji nutricionista

Dečji nutricionista

Nutricionista se bavi ishranom dece. Ishrana školske dece treba da bude izbalansirana, sastavljena od pet obroka.

Saznaj više
Genetičar

Genetičar

Genetika omogućava savremene analize, kako sa  kliničkog tako i sa laboratorijiskog aspekta, uz poseban odnos prema

Saznaj više
Dečiji metabolog

Dečiji metabolog

Metabolizam je biohemijski proces u kome dolazi do modifikacije hemijskih jedinjenja u organizmima i ćelijama. Metabolizam

Saznaj više
Dečiji fizijatar

Dečiji fizijatar

Dečija fizijatrija je grana medicine koja se zasniva na praćenju i stimulaciji motornog razvoja, proceni i

Saznaj više
Dečiji ortoped

Dečiji ortoped

Pedijatrijska ortopedija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja zglobova, mišića i kostiju.

Saznaj više
Dečiji hirug

Dečiji hirug

Dečija hirurgija je grana kliničke medicine i oblast hirurgije koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti

Saznaj više
Dečiji ORL

Dečiji ORL

Otorinolaringologija je grana medicine koja se bavi bolestima uha, nosa i grla. Najčešće bolesti uha, grla

Saznaj više
Dečiji oftalmolog

Dečiji oftalmolog

Oftalmologija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem oboljenja očiju kao što su

Saznaj više
Dečiji urolog

Dečiji urolog

Urologija je specijalistička grana koja se bavi oboljenjima urogenitalnog trakta (bubreg, ureteri, mokraćna bešika i uretra)

Saznaj više
Dečiji ginekolog

Dečiji ginekolog

Ginekologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem ženskog reproduktivnog sistema,prevencijom oboljenja i načinima lečenja.

Saznaj više
Dečiji logoped

Dečiji logoped

Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikovanjem i tretmanom poremećaja komunikacije, pod kojom se

Saznaj više
Dečiјi psiholog

Dečiјi psiholog

Dečja psihologija je naučna disciplina koja proučava psihofizički razvoj deteta od začeća do zrelosti. U okviru

Saznaj više
Dečiji psihijatar

Dečiji psihijatar

Psihijatrija je disciplina koja proučava psihička oboljenja i poremećaj ponašanja ličnosti.

Saznaj više
Dečiji stomatolog

Dečiji stomatolog

Dečija stomatologija je jedna od glavnih grana stomatologije, a mi joj pridajemo dodatnu važnost jer znamo koliko

Saznaj više
Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučni pregled je potpuno bezopasna metoda pregleda unutrašnjih organa. Tehnika pregleda se zasniva na zvučnim talasima

Saznaj više

DIJAGNOSTIČKE I INTERVENTNE METODE

Opšti pedijatrijski pregledi

Supspecijalistički pregledi

iz raznih oblasti pedijatrije

Sistematski pregledi

sa izdavanjem potvrda

Pregledi sportista

Ultrazvučni pregledi

srca, glave, vrata, trbuha, mekih tkiva, kukova, zglobova

Fetalna ehokardiografija

ekspertski ultrazvučni pregled srca bebe tokom trudnoće

Spirometrija

funkcije pluća, bronhoprovokacioni i bronhodilatacioni testovi

Alergološki prick testovi

na inhalacione, nutritivne i polenske alergene

Elektrokardiografija (EKG)

24h EKG Holter monitoring

Merenje krvnog pritiska

Pulsna oksimetrija

Perfuzioni indeksi

Otoskopski pregledi

Antropometrijska merenja

sa određivanjem procenata masnog tkiva i skeletnih mišića

Analiza RTG, CT I NMR snimaka

Vakcinacija

Terapija

peroralna, inhalaciona, lokalna i parenteralna

Kućne posete

Kompletna obrada posle covid-19