SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

AKCIJSKE PONUDE

Pregled dečjeg pulmologa i alergologa

Celokupno ispitivanje za oboljenja pluća i alergije kod dece (pregled dečijeg pulmologa, pulsna oksimetrija, spirometrija, bronhodilatacioni-bronhoprovokacioni test, alergološko PRICK testiranje na inhalacione i nutritivne alergene) po ceni od 6.000 dinara

Pregled dečjeg kardiologa

kompletno ispitivanje za oboljenja srca kod dece (pregled kardiologa, EKG, 24h EKG Holter monitoring, perfuzioni indeks, krvni pritisak, ultrazvuk srca sa tkivnim Dopplerom) po ceni od 7.500 din

Pregled novorođenčeta

pregled novorođenčeta sa ultrazvukom kukova I antropometrijskim merenjima po ceni od 5.000 din

Skorašnji saveti pedijatra i akcije

Pošaljite upit ili pitanje?