SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Pregled pedijatra

Kompletan opšti pedijatrijski pregled i laboratorijska analiza krvne slike i CRP po ceni od 4.500 – 5.500 din.

Pregled dečjeg pulmologa i alergologa

Celokupno ispitivanje za oboljenja pluća i alergije kod dece (pregled dečijeg pulmologa, pulsna oksimetrija, spirometrija, bronhodilatacioni-bronhoprovokacioni test, alergološko PRICK testiranje na inhalacione i nutritivne alergene) po ceni od 7.000 dinara