SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Koji su simptomi COVID-19 infekcije?

COVID-19 je bolest izazvana novim koronavirusom (SARS CoV-2) i kod dece je ispoljena uglavnom blagom kliničkom slikom. Pri tome, treba imati u vidu da je poslednji četvrti talas povezan sa nešto značajnijim oboljevanjem u pedijatrijskoj populaciji. Bolest zahvata sve uzrasne grupe, počevši od novorođene dece pa do adolescenata. COVID-19 je virusna respiratorna infekcija sa brojnim […]

Povišena temperatura kod dece

Povišena telesna temperatura (febrilnost) kod dece izaziva mnogo straha kod roditelja. Pokušaćemo da odgovorimo na neka česta pitanja i ublažimo strahove po ovom pitanju. Šta je povišena temperatura? Povišena telesna temperatura je simtom, nije bolest sama po sebi, već znak bolesti. Temperatura tela varira tokom dana. Smatramo da rektalna temperatura > 38 °C predstavlja pravu […]