SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Spec. dr med.
Rade Jagodić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
supspec. dečje rehabilitacije

Radno iskustvo:

  • Od 2003. godine je zaposlen u KBC ”Dr D. Mišović – Dedinje“ kao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.
  • Od 2007. do 2017. godine načelnik Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC “Dr D. Mišović – Dedinje“.

Oblasti lečenja:

  • Praćenje i stimulacija motornog razvoja, uključujući decu sa hipertonijom i hipotonijom
  • Procena i terapija urođenih i stečenih deformiteta mišićnog i koštanog sistema
  • Analiza i treman telesnih i sportskih povreda

Reference:

  • Od 1994. dr Jagodić radi sa mlađim slekcijama do 18 godina u sportu, između ostalog u Fudbalskom savezu Srbije, kao i u brojnim sportskim klubovima.

Dežurni pedijatar 24/7

dezurni pedijatar 24/7 beograd

Pošaljite upit pedijatru?