SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Dečiji fizijatar

Dečija fizijatrija je grana medicine koja se zasniva na praćenju i stimulaciji motornog razvoja, proceni i terapiji urođenih i stečenih deformitetamišićnog i koštanog sistema, analizi i tretmanu telesnih i sportskih povreda.

Pošalji upit

    Dežurni pedijatar 24/7

    dezurni pedijatar 24/7 beograd