SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Spec. dr med.

Dr Saša Popović

Specijalista pedijatrije
Dečiji kardiolog

Spec. dr med. Saša Popović je specijalista pedijatrije (dečiji kardiolog) u kardiološkoj službi Instituta za majku i dete u Beogradu i doktorand na doktorskim studijama iz kardiovaskularne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dr Saša Popović ima dugogodišnju ekspertizu u oblasti dečje kardiologije. Obavlja svakodnevni rad u kardiološkoj ambulanti, ehokardiografskom kabinetu i kabinetu za magnetnu rezonanciju srca i krvnih sudova. Specijalnost dr Saše Popovića je dijagnostika urođenih srčanih mana i stečenih kardioloških problema kod dece, preoperativna priprema (uključujući invanzivne procedure, kao što je balon atrioseptostomija po Rashkindu), postoperativno praćenje i lečenje.

Dr Saša Popović aktivno učestvuje u naučno-istrazivačkom radu iz oblasti dečje kardiologije, kao i na prestižnim sastancima i kongresima koji se održavaju u našoj zemlji i insotranstvu. Autor je vlikog broja radova, koji su objavljeni u eminentnim stručnim časopisima.

Kod dr Saše Popovića možete zakazati specijalistički pregled dečjeg kardiologa, EKG, TA, PPI i ultrazvučni pregled srca sa tkivnim Dopplerom.

 

SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd i naš tim odseka za dečju kardiologiju je tu da vam pomogne u očuvanju i poboljšanju kardiološkog zdravlja vaše dece; naša misija je da obezbedimo najbolju negu za decu i pružimo potrebnu podršku roditeljima (za više informacija pogledajte OVDE).

Zakažite pregled kod Dr Saša Popović

Spec. dr med. Saša Popović Dr Sasa Popovic Dr Saša Popović deciji kardiolog, dečiji kardiolog beograd, Decji kardiolog dečji kardiolog beograd

Dr Saša Popović

Specijalista pedijatrije
Dečiji kardiolog