SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

sans medic deciji kardiolog beograd, kardiologija beograd, ordinacija za kardiologiju beograd,dečiji kardiolog beograd, dečiji kardiolog beograd, dečiji kardiolog, deciji kardiolog beograd, najbolji dečji kardiolog u beogradu, dečiji kardiolog novi sad, kardiolog dedinje, sta leci kardiolog, najbolji deciji kardiolog u beogradu, najbolji deciji kardiolog, kardiolog beograd preporuka, kardiolog beograd, kardiolog beograd cena, deciji kardiolog novi beograd, deciji kardiolog,

Dečiji kardiolog

SPECIJALNA AKCIJA – PROLEĆE 2024. GODINE. Dečiji kardiolog – pedijatrijski centar Beograd: kompletan kardiološki paket (pregled kardiologa, EKG, pulsna oksimetrija, perfuzioni indeks, krvni pritisak, ultrazvuk srca sa tkivnim Dopplerom) po ceni od 7.500 dinara!!!

Dečja kardiologija je grana pedijatrijske medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i krvnih sudova kod dece. Pedijatrijski kardiolozi prvenstveno tretiraju probleme koji se odnose na urođene srčane mane (poremećaj strukture), stečena oboljenja srca i poremećaj srčanog ritma. Praksa pedijatrijskih kardiologa se razlikuje od prakse kardiologa koji leče odrasle bolesnike.

Indikacije, dijagnostika i terapija

Pedijatrijski kardiolog vrši preglede na osnovu indikacija koje postavljaju pedijatri na nivou primarne zdravstvene zaštite. Najčešči razlozi da deca posete pedijatrijskog kardiologa su sumnja na srčanu manu, šum na srcu, lupanje i preskakanje srca, povišen krvni pritisak, bol u grudima, pojačano zamaranje, vrtoglavica ili nesvestica, te učešće u sportskim aktivnostima sa izvesnim tegobama. Tokom pregleda u SANS MEDIC pedijatrijskom centru, za otkrivanje strukturnih i funkcionalnih kardioloških problema, te problema sa srčanim ritmom, naši kardiolozi imaju na raspolaganju sve potrebne metode: auskultacija, elektrokardiografija (EKG), pulsna oksimetrija, određivanje perfuzionog indeksa, manuelno i automatsko određivanje krvnog pritiska, 24h EKG Holter, ultrazvuk srca sa tkivnim Dopplerom, fetalna ehokardiografija (ultrazvuk srca bebe tokom trudnoće – FES). Zavisno od potrebe, pedijatrijski kardiolozi daju savete koji se odnose na pristup detetu sa kardiološkim problemima, uključujući i primenu lekova, a ponekad indikuju i bolnički tretman.

Kao i drugi pedijatri, pedijatrijski kardiolozi obično vrše preglede kod dece do 18. godine života. Međutim, nedavni razvoj kardiologije omogućio je većem broju ljudi sa srčanim problemima u detinjstvu da dožive odraslo doba, te je u opsegu rada pedijatrijskih kardiologa i praćenje odraslih pacijenata sa srčanim manama.

Oboljenja srca kod dece

Stanja zbog kojih bi Vaše dete trebalo da poseti pedijatrijskog kardiologa uključuju nabrojano.

  • Kritične urođene srčane mane. Oko jedne četvrtine srčanih mana su kritične, što podrazumeva potrebu za intervencijom ili operacijom u prvoj godini života. Ponekad pedijatrijski kardiolozi mogu da dijagnostikuju kritične srčane probleme dok je beba još u materici, koristeći tehniku koja se zove fetalna ehokardiografija (FES). Ako to nije slučaj, srčani problemi se dijagnostikuju po rođenju.
  • Druge urođene srčane mane. Neke srčane mane se ne smatraju kritičnim, kao npr. atrijalni septalni defekt i ventrikularni septalni defekti (opšte poznati kao rupice u srcu), te otvoreni arterijski kanal (komunikacija između velikih krvnih sudova). Kod manjih defekta ne očekuju se problemi, a rupice se mogu spontano zatvoriti. Kod većih defekata potrebna je primena terapije i operacija tj. interventna kardiološka procedura.
  • Genetski sindromi. Neki genetski sindromi uključuju probleme sa srcem i potrebno je uraditi pregled pedijatrijskog kardiologa.
  • Poremećaj ritma (aritmija). Aritmije i poremećaji sprovođenja uključuju previše brz, spor ili nepravilan ritam srca. Neke aritmije, poput prevremenih kontrakcija, nisu retke i obično nisu ozbiljne. Međutim, drugi poremećaji ritma mogu biti ozbiljni i zahtevaju primenu lekova ili implantaciju izvesnih uređaja kao što su pejsmejker ili defibrilator.
  • Arterijska hipertenzija. Povišen arterijski pritisak može da bude detektovan kod dece i zahteva dodatne dijagnostičke metode (analiza krvi i urina, pregled oftalmologa, ultrazvučni pregled bubrega i srca). Ako je pritisak značajno povišen indikovana je primena antihipertenzivnih lekova.
  • Kardiomiopatije. Deca ponekad mogu da imaju urođene ili stečene bolesti srčanog mišića (kardiomiopatije) i potrebno je da se redovno prate od strane pedijatrijskog kardiologa.
  • Zapaljenja srca (endokarditis, miokarditis, perikarditis). Zapaljenje srca predstavlja relativno ozbiljan problem. Dijagnoza se postavlja detaljnim kardiološkim pregledom, a tretman se obično provodi u bolničkim uslovima. Nakon oporavka, potrebno je dugoročno praćenje stanja deteta, koje uključuje redovne kontrole dečjeg kardiologa.
  • Sportske aktivnosti. Deca koja aktivno učestvuju u sportu treba da imaju redovne preparticipacione kontrole, koje uključuju auskultaciju srca i EKG. Ponekad je potrebno da se uradi i kompletno kardiološko ispitivanje, uključujući ultrazvuk srca.

Dečiji kardiolog – pedijatrijski centar Beograd

Kardiološke preglede dece u SANS MEDIC – pedijatrijskom centru Beograd, možete zakazati kod naših iskusnih dečijih kardiologa putem telefona 066/443-043.

Doc. dr sc. med. dr Sergej Prijić, dr Sergej Prijić, dr Sergej Prijic, sans medic, deciji kardiolog beograd, kardiologija beograd, ordinacija za kardiologiju beograd, dečji kardiolog beograd, dečiji kardiolog beograd, dečiji kardiolog, deciji kardiolog beograd, najbolji dečji kardiolog u beogradu, šum na srcu, sum na srcu, kardiolog, sta leci kardiolog, najbolji deciji kardiolog u beogradu, najbolji deciji kardiolog, kardiolog beograd preporuka, kardiolog beograd, kardiolog beograd cena, deciji kardiolog novi beograd, deciji kardiolog, fetalna ehokardiografija, fetalni ultrazvuk srca FES, ultrazvuk srca bebe u stomaku, ultrazvuk srca bebe tokom trudnoce, EKG, 24h EKG Holter, ultrzavuk srca kod dece
Doc. dr sc. med. Sergej Prijić – dečiji kardiolog
Prim. spec. dr med. Boris Kovačević – dečiji kardiolog
Spec. dr med. Saša Popović – dečiji kardiolog

POZOVITE NAS

Pošaljite upit

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.