SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Doc. dr sc. med.
dr Sergej Prijić

Specijalista pedijatrije
supspecijalista kardiologije (dečiji kardiolog)

Obrazovanje:

Doc. dr Sergej Prijić se usavršavao iz oblasti dečje kardiologije u Americi, Nemačkoj i u Japanu. Tokom 2015. godine, izabran je kao jedan od troje stipendista iz Evrope u okviru programa razmene Evropske i Japanske asocijacije pedijatrijskih kardiologa. Uspešno je završio postdiplomske kurseve iz interventne kardiologije, organizovane od strane zvaničnih američkih i evropskih kardioloških udruženja. Nosilac je nagrade za najboljeg učesnika tradicionalne međunarodne konferencije dečjih kardiologa u Salcburgu, koja se održava pod pokroviteljstvom Dečje bolnice u Filadelfiji, Američko-Austrijske fondacije i Otvorenog medicinskog instituta.

Radno iskustvo:

Sergej Prijić je docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, specijalista pedijatrije, supspecijalista kardiologije i načelnik Službe za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije.

Kao konsultant iz oblasti dečje kardiologije imao je radni angažman u Kini i Univerzitetskim kliničkim centrima Makedonije, Slovenije i Republike Srpske. U tri navrata je učestvovao u humanitarnim medicinskim misijama u Ukrajini i Makedoniji pod pokroviteljstvom Međunarodne fondacije za dečje srce i Međunarodne alijanse za srce.

Oblasti lečenja:

Pedijatrijska kardiologija

Reference:

Autor je više od 200 naučnih publikacija i učesnik u 10 međunarodnih projekata i multicentričnih studija. Pored brojnih predavanja u zemlji, održao je 14 pozivnih predavanja u inostranstvu, od kojih su dva bila na osnivačkim konferencijama pedijatrijskih udruženja u Makedoniji i Crnoj Gori. Trostruki je dobitnik godišnjih nagrada Srpskog lekarskog društva. Pozivni je član uređivačkog i naučnog kolegijuma u 7 stručnih časopisa, kao i recenzent u četiri časopisa sa JCR liste, uključujući i članstvo u odboru recenzenata časopisa „Congenital Heart Disease“ – najznačajnijeg svetskog časopisa u oblasti dečje kardiologije. Član je više eminentnih međunarodnih i nacionalnih pedijatrijskih i kardioloških udruženja. Od 2019. godine je delegat u skupštini Srpskog lekarskog društva, a od 2020. godine nacionalni delegat u internacionalnoj organizaciji „Congenital Heart Academy“.

Dežurni pedijatar 24/7

dezurni pedijatar 24/7 beograd

Pošaljite upit pedijatru?