SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Prof. dr sc. stom.

Dr Zoran Mandinić

Doktor stomatologije
specijalista preventivne i dečije stomatologije

Prof. dr Zoran Mandinić je doktor stomatologije, specijalista preventivne i dečje stomatologije i šef predmeta Preventivna stomatologija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Prof. Mandinić je predsednik Sekcije za dečju i preventivnu stomatologiju Srpskog lekarskog društva, koordinator za Srbiju u okviru Svetske stomatološke federacije (FDI) i Evropske akademije pedijatrijske stomatologije (EAPD) i član nadzornog odbora Udruženja stomatologa Srbije.

Prof. dr Zoran Mandinić je autor i koautor osam udžbenika i preko 150 radova iz oblasti preventivne i dečje stomatologije, od kojih je 25 štampano u celosti u časopisima sa Scinece Citation Index liste. Boravio je na stručnom usavršavanju u Engleskoj i Nemačkoj. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i zahvalnica.

 

SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd i naš tim odseka za dečju stomatologiju je tu da vam pomogne u očuvanju i poboljšanju oralnog zdravlja vaše dece; naša misija je da obezbedimo najbolju negu za decu i pružimo potrebnu podršku roditeljima (za više informacija pogledajte OVDE).

Zakažite pregled kod Dr Zoran Mandinić

Dr Zoran Mandinic Deciji stomatolog Beograd

Dr Zoran Mandinić

Doktor stomatologije
specijalista preventivne i dečije stomatologije