SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Pregled pedijatra

Kompletan opšti pedijatrijski pregled i laboratorijska analiza krvne slike i CRP po ceni od 4.500 – 5.500 din.

Pregled dečjeg pulmologa i alergologa

Celokupno ispitivanje za oboljenja pluća i alergije kod dece (pregled dečijeg pulmologa, pulsna oksimetrija, spirometrija, bronhodilatacioni-bronhoprovokacioni test, alergološko PRICK testiranje na inhalacione i nutritivne alergene) po ceni od 7.000 dinara

Pregled dečijeg kardiologa – specijalna akcija

SPECIJALNA AKCIJA – proleće 2024 – dečiji kardiolog – SANS MEDIC pedijatrijski centar Beograd!!! Kompletno ispitivanje na oboljenje srca kod dece (pregled kardiologa, EKG, perfuzioni indeks, krvni pritisak, ultrazvuk srca sa tkivnim Dopplerom, 24h EKG Holter monitoring) po ceni od 7.500 dinara. Indikacije i dijagnostika Dečija kardiologija se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem oboljenja srca i krvnih sudova kod […]

Pregled novorođenčeta

pregled novorođenčeta sa ultrazvukom kukova I antropometrijskim merenjima po ceni od 6.000 din