SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Pregled pedijatra

Kompletan opšti pedijatrijski pregled po ceni od 4.000 din.

Pregled dečjeg pulmologa i alergologa

Celokupno ispitivanje za oboljenja pluća i alergije kod dece (pregled dečijeg pulmologa, pulsna oksimetrija, spirometrija, bronhodilatacioni-bronhoprovokacioni test, alergološko PRICK testiranje na inhalacione i nutritivne alergene) po ceni od 6.000 dinara

Pregled dečjeg kardiologa

Pregled dečjeg kardiologa – kompletno ispitivanje oboljenja srca kod dece (pregled kardiologa, EKG, 24h EKG Holter monitoring, perfuzioni indeks, krvni pritisak, ultrazvuk srca sa tkivnim Dopplerom) po ceni od 7.500 din. Više informacija o usluzi koju pružamo možete pogledati na sledećem linku.

Pregled novorođenčeta

pregled novorođenčeta sa ultrazvukom kukova I antropometrijskim merenjima po ceni od 5.000 din