SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Dr Boris Kovačević

Dr Boris Kovačević je specijalista pedijatrije iz Beograda, sa ekspertizom u oblasti dečje kardiologije Radno iskustvo Pedijatrijski centar SANS MEDIC: stalni član stručnog tima (od 2021. god) KBC Zemun: upravnik Bolnice za pedijatriju i šef odseka intenzivne nege (1990-2020. god) Vojnomedicinska akademija (1989-1990. god) Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, kardiološka služba (1981-1989. god) […]

Dr Andreja Prijić

Radno iskustvo: Dr Andreja Prijić je specijalista pedijatrije, supspecijalista pulmologije i doktor medicinskih nauka iz Beograda. Načelnik je odeljenja u Dečjoj bolnici za plućne bolesti KBC „Dr D. Mišović – Dedinje“. Specijalizaciju iz pedijatrije je završila 2015. godine, a supspecijalizaciju iz pulmologije 2018. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorske studije iz oblasti epidemiologije završila […]

Dr Danko Stojnić

Radno iskustvo Prim. dr Danko Stojnić je specijalista pedijatrije, dečji pulmolog i magistar nauka iz Beograda. Od 1984-2020. godine je bio zaposlen u Dečjoj bolnici za plućne bolesti KBC „Dr D. Mišović – Dedinje“, kao dugogodišnji upravnik bolnice i načelnik odeljenja. Oblasti lečenja Pedijatrija Pedijatrijska pulmologija Reference Prim. dr Stojnić je iskusni pedijatar, sa ekspertizom […]

Dr Svetlana Popadić

Prof. dr Svetlana Popadić, dečiji dermatolog, specijalista dermatovenerologije, supspecijalista pedijatrijske dermatologije i profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Stručnjak je u lečenju atopijskog dermatitisa, ekcema, psorijaze, buloznih dermatoza, pemphigusa i pemphigoida. Prof. dr Svetlana Popadić, dečiji dermatolog, autor je brojnih radova iz oblasti dermatologije, kao i Nacionalnog vodiča za lečenje atopijskog dermatitisa.   SANS MEDIC […]

Dr Sergej Prijić

Dr Sergej Prijić je dečiji kardiolog, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, specijalista pedijatrije, supspecijalista kardiologije i načelnik Službe za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije. Edukacija Doc. dr Sergej Prijić, dečiji kardiolog, usavršavao se u oblasti pedijatrijske kardiologije u Americi, Nemačkoj, te Japanu kao jedan od troje stipendista […]

Dr Rade Jagodić

Radno iskustvo: Od 2003. godine je zaposlen u KBC ”Dr D. Mišović – Dedinje“ kao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Od 2007. do 2017. godine načelnik Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC “Dr D. Mišović – Dedinje“. Oblasti lečenja: Praćenje i stimulacija motornog razvoja, uključujući decu sa hipertonijom i hipotonijom Procena i terapija urođenih […]

Dr Predrag Ilić

Prim. asist. dr sc. med. Predrag Ilić je specijalista dečije hirurgije, supspecijalista dečje urologije, načelnik odeljenja urologije Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, primarijus, doktor medicinskih nauka i asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Biografija Dr Predrag Ilić je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1997. godine, specijalizaciju iz dečije hirurgije 2003. godine, […]

Dr Ninoslav Begović

Asist. dr sc. med. spec. dr Ninoslav Begović je specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped i asistent Medicnskog fakulteta Univerziteta u Beogradu SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd i naš tim odseka za dečju ortopediju je tu da vam pomogne u očuvanju i poboljšanju ortopedskog zdravlja vaše dece; naša misija je da obezbedimo najbolju negu za […]

Dr Dragan Prokić

Dr Dragan Prokić je načelnik odeljenja za gastroenterohepatologiju u Institutu za majku i dete. Medicinski fakultet u Univerziteta u Beogradu je završio 1991. godine sa prosečnom ocenom 9,50, specijalizaciju iz pedijatrije 1998. godine, a supspecijalizaciju iz gastroenterohepatologije 2002. godine. Dr Dragan Prokić se usavršavao u oblasti digestivne endoskopije (gastroskopije i kolonoskopije) i abdominalnog ultrazvuka u […]

Dr Saša Popović

Spec. dr med. Saša Popović je specijalista pedijatrije (dečiji kardiolog) u kardiološkoj službi Instituta za majku i dete u Beogradu i doktorand na doktorskim studijama iz kardiovaskularne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dr Saša Popović ima dugogodišnju ekspertizu u oblasti dečje kardiologije. Obavlja svakodnevni rad u kardiološkoj ambulanti, ehokardiografskom kabinetu i kabinetu za […]