SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Pregled dečjeg kardiologa

Pregled dečjeg kardiologa – kompletno ispitivanje oboljenja srca kod dece (pregled kardiologa, EKG, 24h EKG Holter monitoring, perfuzioni indeks, krvni pritisak, ultrazvuk srca sa tkivnim Dopplerom) po ceni od 7.500 din. Više informacija o usluzi koju pružamo možete pogledati na sledećem linku.