SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Dečiji alergolog

Alergologija je jedna od najmlađih medicinskih disciplina i kao nauka sve više dobija na značaju. Alergologija se bavi ispitivanjem preosetljivosti organizma na određene spoljne činioce.

Pošalji upit

    Dežurni pedijatar 24/7

    dezurni pedijatar 24/7 beograd