SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Dečiji alergolog

Alergologija je jedna od najmlađih medicinskih disciplina i kao nauka sve više dobija na značaju. Alergologija se bavi ispitivanjem preosetljivosti organizma na određene spoljne činioce.

POZOVITE NAS

Pošaljite upit

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.