SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Dečiji logoped

Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikovanjem i tretmanom poremećaja komunikacije, pod kojom se podrazumevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani sa produkcijom govora, percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije.

Pošalji upit

    Dežurni pedijatar 24/7

    dezurni pedijatar 24/7 beograd