SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Dečiji neurolog

Dečji neurolog je lekar specijalista koji se bavi dijagnostikom i lečenjem neuroloških poremećaja kod dece. Neurološki poremećaji su poremećaji centralnog i perifernog nervnog sistema, koji uključuju mozak, kičmenu moždinu, periferne nerve i mišiće.

Dečji neurolozi se bave različitim poremećajima, uključujući:

 • Epilepsija: poremećaj koji uzrokuje napade ili konvulzije;
 • Migrene i glavobolje;
 • Zapaljenja mozga (encefalitis) i moždanih ovojnica (meningitis);
 • Bolesti perifernog nervnog sistema, kao što je Guillain-Barreov sindrom;
 • Različite vrste poremećaja razvoja mozga, nerava i mišića;
 • Zaostajanje u psihomotronom razvoju: stanje koje nastaje kao posledica oštećenja mozga, a koje može uzrokovati probleme sa govorom, pokretima i mišićnom kontrolom;
 • Autizam: razvojni poremećaj koji se manifestuje kroz probleme sa društvenom interakcijom, komunikacijom i ponašanjem; ADHD: poremećaj pažnje i hiperaktivnosti.

Dečji neurolozi koriste različite dijagnostičke metode, kao što su elektroencefalografija (EEG), elektromioneurografija (EMNG), kompjuterizovana tomografija (CT), magnetna rezonancija (MR) i druge metode, kako bi procenili funkciju nervnog sistema i odredili najbolji način lečenja. Glavna uloga dečjeg neurologa je da pomogne deci i njihovim porodicama u razumevanju i tretmanu neuroloških poremećaja.

Pošalji upit

  Dežurni pedijatar 24/7

  dezurni pedijatar 24/7 beograd