SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Neonatolog

Neonatolog je lekar specijalista koji se bavi lečenjem i brigom o novorođenoj deci u prvom mesecu po rođenju. To se posebno odnosi na novorođenčad koja zahtevaju specijalnu medicinsku negu, kao što su deca rođena pre termina, deca sa malom porođajnom telesnom masom ili sa drugim zdravstvenim problemima.

Specijalnost neonatologa obuhvata dijagnostikovanje, lečenje i praćenje zdravstvenih problema kod novorođenčadi, kao što su problemi sa disanjem, infekcije, metabolički poremećaji i druge bolesti.

Neonatolozi rade u timovima koji se sastoje od medicinskih sestara, fizioterapeuta i drugih stručnjaka, kako bi se obezbedila sveobuhvatna negu za novorođenu decu. Oni se takođe bave praćenjem rasta i razvoja novorođenčadi tokom prvih nekoliko meseci života, pružajući savete i smernice za brigu o novorođenčetu i podršku roditeljima tokom tog perioda.

POZOVITE NAS

Pošaljite upit

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.