SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Opšti pedijatar

Pedijatar je lekar specijalizovan za dijagnostiku, lečenje i prevenciju bolesti kod dece, od rođenja do

Dečji pulmolog

Pedijatrijski pulmolog je lekar pedijatar koji je specijalizovan za lečenje problema sa disanjem, sprečavanje komplikacija

Dečji kardiolog

Dečja kardiologija je grana pedijatrijske medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti srca

Dečji gastroenterolog

Dečji gastroenterolog je lekar specijalista koji se bavi dijagnostikom i lečenjem problema vezanih za gastrointestinalni

Dečiji nefrolog

Dečji nefrolog je lekar specijalista koji se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti bubrega i mokraćnih

Dečiji neurolog

Dečji neurolog je lekar specijalista koji se bavi dijagnostikom i lečenjem neuroloških poremećaja kod dece.

Neonatolog

Neonatolog je lekar specijalista koji se bavi lečenjem i brigom o novorođenoj deci u prvom

Dečiji dermatolog

Dečiji dermatolog je lekar specijalista koji se bavi dijagnostikom i lečenjem kožnih bolesti kod dece,

Dečiji alergolog

Alergologija je jedna od najmlađih medicinskih disciplina i kao nauka sve više dobija na značaju.

Dečiji imunolog

Imunologija je nauka koja proučava imuni sistem i imuni odgovor tj. odbranu organizma od brojnih