SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Dečji pulmolog

Pedijatrijski pulmolog je lekar pedijatar koji je specijalizovan za lečenje problema sa disanjem, sprečavanje komplikacija

Dečji kardiolog

Dečja kardiologija je grana pedijatrijske medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti srca

Dečiji nefrolog

Nefrologija je grana pedijatrije koja se bavi izučavanjem rada i bolesti bubrega. Uključuje dijagnostiku i

Dečiji neurolog

Neurologija je medicinska disciplina, koja se bavi lečenjem (prevencijom, dijagnozom i lečenjem) bolesnika sa bolestima

Neonatolog

Neonatolog je lekar pedijatar koji se bavi lečenjem i praćenjem novorođenčadi (dece od rođenja do

Dečiji imunolog

Imunologija je nauka koja proučava imuni sistem i imuni odgovor tj. odbranu organizma od brojnih